ตั้งตัวแทนออฟฟิศอยู่ในเวียดนาม-เวียดนามกฎหมาย:เวียเป็นบริษัทเป็นบริษัทกฎหมาย

ใน นขั้นตอนของ นตัวแทนออฟฟิศของธุรกิจต่างประเทศองค์กรในเวียดนามมันยังฐานข้อห้ามเขียนถึงในแบบวงกลมไม่ได้ สิบเอ็ดโมง ซึ่งให้รายละเอียดในฤษฎีกาไม่ Đ-(รายละเอียดในถานที่ของตัวแทนออฟฟิศหรือหน่วยของชาวต่างชาติค้าทาสคนใดของกฏหมายบน น) กับ เล็งของข้อเสนอความช่วยเหลือไปต่างประเทศค้าทาสคนใด,ธุรกิจขององค์กรที่ต้องฝังลึกความรู้ที่จะเก็บของตัวแทนออฟฟิศอยู่ในเวียดนาม,เวียเป็นบริษัทเป็นบริษัทกฎหมายให้ทำสรุปทุกที่เกี่ยวข้อความต้องการนขั้นตอนและถูกกฏหมายบริการที่ต้องการเปิดตัวแทนออฟฟิศของต่างประเทศค้าทาสคนใดอย่างที่ติดตามเท่านั้นที่เมื่อประชุมทั้ง ความต้องการด้านล่างต่างชาติค้าทาสคนใดจะมีใบอนุญาติพกอาถานที่ของตัวแทนออฟฟิศอยู่ในเวียดนาม:เอกสารต้องการที่จะแปลออกมาแล้ว และใบหรือ โดยประจำการที่ต่างประเทศผิดพลาดแน่ๆผมทำผิดพลาดภารกิจ:เห็น: ทุ ของ นตัวแทนของห้องทำงานต้องมีลายเซ็นต์และปิดเครื่องหมายของบริษัทที่เข้ามาถือหุ้นน่ะ ในกรณีที่บริษัทที่เข้ามาถือหุ้นไม่ได้ต้องปิดผนึกทั้งหม ต้องเป็น โดยประจำการที่ต่างประเทศผิดพลาดแน่ๆผมทำผิดพลาดภารกิจ สัญญาหน่อจะปฏิเสธที่จะให้กาใบอนุญาตสำหรับเก็บของตัวแทนออฟฟิศหรือหน่วยที่พวกเขาก:ภายในสิบห้าทำงานวันจากวันที่ของแกรนท์ใหม่-แกรนท์ปรับ,นามสกุลและ ขอใบอนุญาตสำหรับเก็บของตัวแทนออฟฟิศหรือแบรนซ์,สัญญาน่วยงานจะตีพิมพ์ต่อไปนี้ข้อมูลของเว็บประตูที่ทำงานซึ่งเวียนกฏหมายบริษัทจะแสดงให้ นตัวแทนออฟฟิศของต่างประเทศค้าทาสคนใดในสงครามเวียดนาม.