รอบครัวทนายอยู่ในเวียดนาม-การแต่งงานทนายอยู่ในเวียดนามรอ-ทนายฟ้องหย่าในเวียดนาม-ภาษาเวียตนาม ทนายความ

ทนายความเลี้ยงมดเป็นภาษาเวียตนาม บริษัทเป็นบริษัทกฎหมายอยู่ในเวียดนามกับภาษาอังกฤษพูดถึงทนายที่เข้าใจกฎของเวียดนามภายในธุรกิจกับคนท้องถิ่นวัฒนธรรมไอคอนถาดระบบของ บริษัทได้ให้คำปรึกษาและต่างประเทศที่เป็นตัวแทนบริษัทและบุคคลหนึ่งลูกค้าสนใจเหมือนกัทำธุรกิจหรือต้องการทางกฏหมายบริการหรือตัวแทนในเวียดนามเป็นใครเพื่อจะหาความสมเหตุสมผลและมีการแข่งขันสูงหน่อยทางแก้ปัญหานั่นโดยปราศจากลอมชอบบริการคุณภาพนะ