เวียดนามนำทาง:วิธีที่จะกลายเป็นภาษาเวียดนามกันหมพลเมืองโพรเซสเพื่อการลเมืองหรือ:ต่างประเทศ