เวียดนามสุขภาพพัฒนาโครงการ- เป็น สังคม

ที่เวียดนามสุขภาพพัฒนาโครงการ(เคยรู้จักกันในนาม เป็นฐาน)ถูกทำงานในเซ็นทรัลเวียดนามสำหรับมากกว่าสิบปีเพื่อให้แน่ใจว่ามันมากที่สุด และถูกลดค่าคนที่เท่าเทียมเข้าไปดูคุณภาพที่สุขภาพแล้วสุขภาพเรียนในโรงเรียนชั้นยอด ของเราปัจจุบันเป็นความสำคัญ:ดออกจากหัวใจโรค,ลูกอยู่กับ นเืโรคและกลุ่มหลักสุขภาพของในนัมฮยุนซูครั น ที่เวียดนามสุขภาพพัฒนาโครงการ(เคยรู้จักกันในนาม เป็นฐาน)ถูกทำงานในเซ็นทรัลเวียดนามสำหรับมากกว่าสิบปีเพื่อให้แน่ใจว่ามันมากที่สุด และถูกลดค่าคนที่เท่าเทียมเข้าไปดูคุณภาพที่สุขภาพแล้วสุขภาพเรียนในโรงเรียนชั้นยอด ของเราปัจจุบันเป็นความสำคัญ:ดออกจากหัวใจโรค,ลูกอยู่กับ นเืโรคและกลุ่มหลักสุขภาพของในนัมฮยุนซูครั น