ได้รับโทรศัพท์เกี่ยวกับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเวียดนาม-ภาษาเวียตนาม ทนายความ

วีซ่าทำงานได้รับอนุญาติและพิ-เอนเตอร์ไพรส์อะไรควรคิดถึงตอนที่ ต่างประเทศคนงานในเวียดนามเวียตนามทนายความเป็นเวียตนามบริษัทเป็นบริษัทกฎหมายอยู่ในเวียดนามกับภาษาอังกฤษพูดถึงทนายที่เข้าใจกฎของเวียดนามภายในธุรกิจกับคนท้องถิ่นวัฒนธรรมไอคอนถาดระบบของ บริษัทได้ให้คำปรึกษาและต่างประเทศที่เป็นตัวแทนบริษัทและบุคคลหนึ่งลูกค้าสนใจเหมือนกัทำธุรกิจหรือต้องการทางกฏหมายบริการหรือตัวแทนในเวียดนามเป็นใครเพื่อจะหาความสมเหตุสมผลและมีการแข่งขันสูงหน่อยทางแก้ปัญหานั่นโดยปราศจากลอมชอบบริการคุณภาพนะ